Vann og Avløp

Agder Dykk AS sveiser og legger store mengder PE ledninger hvert år. 

Arbeidsområder er i skjærgården og innlandsvann eller vi bistår entreprenører og kommuner med sveising på anlegg hvor vi sveiser ledninger samt utfører spesialtilpasning av kummer og bend. 

 Når vi legger sjø-ledninger utfører vi detaljerte bunnkartlegginger med vårt multistråle system for å sikre best mulig trase og lengst mulig levetid for anlegget.

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere