HMS - IK

Arbeidsdykking i Norge er strengt regulert av Arbeidstilsynet og vi som driver i bransjen har en mengde foreskrifter å forholde oss til.

Som aktører i et risikofylt yrke, er sikkerhet ekstremt viktig for oss.

Vi holder oss oppdatert på lover og regelverk, og streber stadig etter å bli bedre.

Vi har egne prosedyrer, beredskapsplaner, risikovurderinger og arbeids instrukser iht. norske lover. 

Dette er under stadig revidering og oppdatering for å holde tritt med endringer i regelverk, og for å forbedre oss etter erfaringer fra tidligere oppdrag.

"Godt nok" er ikke godt nok!


Agder Dykk AS bruker ProdSys som styringsverktøy for KS/HMS og dokumenthåndtering.

ProdSys ivaretar alle KS filer i dokument registeret. Her kan de kobles til alle deler av systemet og er dermed tilgjengelig for alle involverte i prosjektet på den plattform de måtte ønske.

Avviks håndtering - Her kan man fylle de ut og supplementere med bilder direkte fra kamera eller lagrede bilder.

Man kan bruke predefinerte maler eller opprette sine egne maler for å samle avviks data fra de ansatte. Registrering blir gjort via appen.

Analyse - Alle de dataene som blir samlet inn fra de ansatte må analyseres.

ProdSys har egne analyse verktøy hvor man kan ta ut statistikk på alle deler slik at man lettere kan oppdage trender og ta beslutninger.

Dataskjema - Opprett egne skjemaer som ansatte kan fylle ut direkte på nett med pc eller telefon. Predefinerte maler for avvik, QA, HMS etc.

Filhåndtering - Dokument register som ivaretar alle type filer som skal lagres sentralt og kobles mot resten av systemet. Du kan knytte dokumenter på alle nivåer mot ordre, ordrelinje, produkter, artikler, kontakter etc. Enkel import vha egen filboks.​

Papirløse prosjekt - I ProdSys blir dokumenter knyttet til den del av systemet hvor det hører hjemme. Dette bidrar til god informasjonsflyt i hele bedriften.

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere