Vår båt for kartlegging av havbunnen

Bunnkartleggingen blir utført fra vår 17 fots båt som er spesialbygget kun for havbunnskartlegging. Denne egner seg veldig godt til kartlegging både i innlandet og i havet grunnet liten størrelse, lav dypgang og mulighet for rask mobilisering da den veier lite samt at alt utstyret står fast montert.

Båten har et Norbit multistråle ekkolodd montert i skroget. dette loddet måler dybder i en V-form under båten og det blir registret opp mot 7000 dybder i sekundet, alle med egen XYZ koordinat i WGS84 og antatt hardhetsgrad for bunnmassene samt vinkel ut fra båten.

Vannets lydfart blir målt med en Valeport Lydfartsporbe. Alle båtens bevegelser blir korrigert med en MRU (bevegelse sensor for heave/roll/pitch).

Multistråle sonaren er koblet opp mot en RTK GPS som kommuniserer med Kartverkets CPOS tjeneste for korreksjon av båtens posisjon. Dette gir en antatt nøyaktighet på GPS høyde innenfor 1-2 cm.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er mulig å måle helt inn på 0-dybde grunnet sonarens plassering i båtens skrog, antatt minstedybde avhengig av terreng og tilgjengelighet vil være 1m.

Høyder for målinger blir levert i henhold til NN2000.

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere