ROV systemer

Vi har 2 ROV systemer ved Agder Dykk AS, vårt robuste SAAB Seaeye Falcon system som løser de fleste oppgaver samt et mindre Blue2 ROV system for enkle oppgaver eller trang adkomst.

Bruk av ROV vil i de fleste tilfeller være både kostnads- og tidsbesparende kontra et fullt dykkelag ved inspeksjoner og etterkontroller av rørledninger, luker o.l.

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere