Undervannstjenester

Vi utfører det meste under vann, ingen jobb er for liten eller stor. Se under for noe av det vi driver med.

Undervanns- Sveising og Skjærebrenning

Sveising av f.eks. anoder på skip

Forskaling

Forskaling av brygger eller andre konstruksjoner i eller ved vannet

Kaier og Brygger

Konstruksjon av kaier og brygger eller installasjon av flytebryggeanlegg

Rengjøring av Skrog og Propeller

Vi har utstyr for polering av propell, eller rengjøring av skrog i vannet

Undervanns-Grøfting/ Spyling

Med våre kraftige pumper kan vi spyle eller suge grøfter for kabler og rør.

Masseforflytting

Trenger du dypere båtplass?

Dammer og kraftverk

Vi utfører en mengde forskjellige arbeider på dammer og kraftverk, alt fra inspeksjoner til utbedringer. Vi skanner også demninger med vårt multistrålesystem.

Reparasjon og utbedring av sjøledninger

Vi utfører inspeksjon og reparasjon av alle typer sjøledninger i PE og har et stor delelager for dette.

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere