VA Anlegg

Agder Dykk A/S utfører anleggsarbeid på land i forbindelse med VA ledninger, kabler og kummer. Ved behov kan vi produsere og spesialtilpasse komponenter i PE materiale til kummer o.l. Agder Dykk A/S utfører speilsveising, ekstrudesveising og sveising med elektro-muffer. Vi er ADK1 sertifisert.

Vi utfører b.la.:

  • Alle typer sveising av VA ledninger i PE materiale.

  • Speialtilpasssing og montering av kummer.

  • Produksjon av spesialkomponenter i PE materiale.

  • Tetthetsprøving, trykkprøving og desinfeksjon av VA anlegg.

  • Anleggsarbeid i strandsonen.


Noen av våre kunder og samarbeidspartnere