Agder Dykk AS

Vår oppgave er å hjelpe deg

Agder Dykk AS er et kommersielt dykkerselskap som utfører alle typer undervannsoperasjoner.

Selskapet ble grunnlagt i 1997 og er lokalisert i Agder med verksted, lager, kontor og kai.

Agder Dykk AS tilbyr et bredt spekter av maritime tjenester, både over og under vann for verft, entreprenører, skip og rigger, kraft- og teleselskaper og lokale myndigheter.

De fleste av våre tjenester er relatert til kraft- og telekabler, rørledningarbeid, kaier, verft, kraftverk samt skip og flytende installasjoner.

Vårt arbeid utføres med strenge krav til HMS og kvalitet med prosedyrer basert på lang erfaring.

Agder Dykk AS utfører alle dykkeoperasjoner i henhold til gjeldende forskrifter utsted av Arbeidsdirektoratet. Alt personell som er involvert i operasjoner har godkjent arbeidsdykker sertifikat, helseattest og forsikring.

Dykking utføres med oppdatert og sertifisert overflateorientert dykkerutstyr komplett med luft, kommunikasjon, video og lys.

Alle operasjoner dokumenteres med video, bilder og rapporter etter kundens behov.

Selskapet er sertifisert av DNV-GL og Lloyds. 

Hvorfor velge Agder Dykk AS

Erfaring

Agder Dykk AS ble etablert i 1997, vi har gjennom disse årene bygget opp unik bransjekunnskap og erfaring ved en mengde prosjekter i inn og utland. Mange av våre ansatte har fulgt oss i alle disse årene. Vår kunnskap og erfaring gjør at vi kan påta oss alt fra store prosjekter i utlandet til svært små lokale prosjekter.

Allsidighet

Vår store utstyrspark gjør oss i stand til å skreddersy en effektiv og kostnadseffektiv rigg til alle prosjekter. Vi har alt fra svært mobilt utstyr til tyngre utstyr for lengre prosjekter. 

Seriøsitet

Ved å velge Agder Dykk AS kan du som oppdragsgiver være trygg på at alle foreskrifter blir fulgt, at alle dykkere er sertifisert, forsikret og innehar gyldige helseattester. Du kan også være trygg på at alt av båter og utstyr er forsikret og har oppdaterte godkjenninger/sertfikater.

HMS/PROSEDYRER

Arbeidet med HMS og prosedyrer for alt vårt arbeid samt internkontroll for vår utstyrspark og båter er viktig for oss og i fokus. Vårt målrettede arbeid med dette har resultert i at vi gjennom våre 22 år med drift aldri har hatt ulykker eller alvorlige hendelser.

Dokumentasjon

Agder Dykk AS er opptatt av å dokumentere arbeidet som blir gjort hos våre kunder. Dette for å sikre høye kvalitetsstandarder og fornøyde kunder.

Løsningorienterte

Vi er svært løsningorienterte og finner alltid en løsning i samarbeid med våre kunder. Vi har et bredt kontaktnett i bransjen opp mot kompetanse og utstyr.

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere