VA Innlands

Agder Dykk A/S legger VA sjøledninger i PE materiale. Vi leverer alt fra store anlegg til hyttefelt til enkle anlegg til den enkelte hytte.

Ledningene blir loddet med nødvendig belastning og god trase langs havbunnen finnes med vårt multistråle system som sammen med ROV inspeksjon av ledningen etter utlegg gir en god dokumentasjon av ledningens plassering på bunn.

Sjøledninger av større dimensjoner blir buttsveiset med speilsveismaskin mens mindre dimensjoner legges fra kveil.


Noen av våre kunder og samarbeidspartnere