Legging av Sjøkabler

Agder Dykk AS har lagt en mengde sjøkabler gjennom årene. Fra våre flåter og båter legger vi strøm og fiberkabler av mindre dimensjoner selv. 

Disse arbeidene kan kompletteres med;

  • Forundersøkelse av havbunnen med multistråle ekkolodd for å sikre en best mulig trase og lang levetid for anlegget.
  • Etterkontroll og justering av kabel langs bunn med våre dykkere.
  • Vern av kabel ved nedspyling, klamring eller tildekking med gabionmadrasser.
  • Videodokumentasjon av kabel etter utlegg.
  • Posisjonering av trase for kabel i f.eks SOSI format.

Alt arbeid blir godt dokumentert med rapporter og video/stillbilder.

Vi kan også måle inn koordinater for eksisterende anlegg hvis det ikke finnes dokumentasjon for dette.

Vi har også levert dykkertjenester som underleverandør til NEXANS Norway til flere store prosjekter i inn og utland slik som;

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere