VA Sjø

Agder Dykk A/S legger VA sjøledninger i PE materiale.

Ledningene blir loddet med nødvendig belastning og god trase langs havbunnen finnes med vårt multistråle system som sammen med ROV inspeksjon av ledningen etter utlegg gir en god dokumentasjon av ledningens plassering på bunn.

Sjøledninger av større dimensjoner blir buttsveiset med speilsveismaskin mens mindre dimensjoner legges fra kveil. 

Vi har flere sertifiserte sveisere.


Noen av våre kunder og samarbeidspartnere