Norwegian Tunnel Inspection AS er vårt datterselskap i Rogaland.

Selskapet utvikler, bygger og drifter ROV systemer for inspeksjon og kartlegging av lange vannfylte tunneler.

Norwegian Tunnel Inspection AS ble etablert i 2016 av Agder Dykk AS, Tecna AS og Ebru AS, alle med bred og omfattende erfaring fra undervannsbransjen og ROV industrien.

Norwegian Tunnel Inspection AS har hatt oppdrag for b.la Statkraft.