Kranbil

Vår kranbil dekker de fleste av våre behov for interntransport.

Med denne transporterer vi lettbåter, sveisecontainere, flåterigger og annet utstyr til anleggsplassen.

Dette gjør oss istand til rask og kostnadseffektiv mobilisering, da vi ikke er avhengig av å leie inn eksterne tjenester for transport av maskiner, utstyr og båter.

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere