Hvorfor velge Agder Dykk AS

Vår oppgave er å hjelpe deg

Erfaring

Agder Dykk AS ble etablert i 1997, vi har gjennom disse årene bygget opp unik bransjekunnskap og erfaring ved en mengde prosjekter i inn og utland. Mange av våre ansatte har fulgt oss i alle disse årene. Vår kunnskap og erfaring gjør at vi kan påta oss alt fra store prosjekter i utlandet til svært små lokale prosjekter.

Allsidighet

Vår store utstyrspark gjør oss i stand til å skreddersy en effektiv og kostnadseffektiv rigg til alle prosjekter. 

Vi har alt fra svært mobilt utstyr til tyngre utstyr for lengre prosjekter.

Seriøsitet

Ved å velge Agder Dykk AS kan du som oppdragsgiver være trygg på at alle forskrifter blir fulgt, at alle dykkere er sertifisert, forsikret og innehar gyldige helseattester. Du kan også være trygg på at alt av båter og utstyr er forsikret og har oppdaterte godkjenninger/sertifikater.

HMS/PROSEDYRER

Arbeidet med HMS, internkontroll og prosedyrer for alt vårt arbeid er svært viktig for oss.

Vi har også et eget servicesystem som følger opp og logger service og sertifiseringer på alt av båter, kraner og utstyr. 

Vårt målrettede arbeid med dette har resultert i at vi gjennom våre 22 år med drift aldri har hatt ulykker eller alvorlige hendelser.

Dokumentasjon

Agder Dykk AS er opptatt av å dokumentere arbeidet som blir gjort hos våre kunder for å sikre høye kvalitetstandarder og fornøyde kunder.

Løsningorienterte


Vi er svært løsningorienterte og finner alltid en løsning i samarbeid med våre kunder. 

Vi har et bredt kontaktnett i bransjen opp mot kompetanse og utstyr.

Noen av våre kunder og samarbeidspartnere